అష్టవినాయక ఆలయాలు ఎక్కడున్నాయో తెలుసా?

మహారాష్ట్రలోని పుణె.. పరిసర ప్రాంతాల్లో ఉండే ఎనిమిది గణపతి ఆలయాలను అష్టవినాయక ఆలయాలని పిలుస్తారు. అవి ఎక్కడున్నాయంటే..

Image: Unsplash

Image: Google

Image: Google

Image: Google

Image: Google

Image: Google

Image: Google

Image: Google

Image: Google

ఈ వారం రాశి ఫలం

ఏ రోజు.. ఏ బతుకమ్మ..!

ఈ వారం రాశిఫలం

Eenadu.net Home