గోల్డెన్‌ గ్లోబ్‌ గ్లామర్‌ బాక్స్‌

#ఈనాడు

ఆండ్రా డే

ఆరియానా గ్రీన్‌బ్లాట్‌

ఆరియా మియా లొబెర్టీ

కేలీ స్పానీ

కోడీ హెలర్‌

ఎల్‌ ఫానింగ్‌

ఎమా స్టోన్‌

ఫ్లోరెన్స్‌ పహ్‌

జూలియా స్లాప్‌ఫర్‌

క్రిస్టెన్‌ విగ్‌

లిలీ సింగ్‌

లిలీ గ్లాడ్‌స్టోన్‌

మాలిన్‌ అకర్‌మన్‌

పారిస్‌ జాక్సన్‌

సెలెనా గోమెజ్‌

సోఫియా పెర్నాస్‌

ఆనా సిటార్‌

ఇషా చావ్లా సెకండ్‌ ఇన్నింగ్స్‌..

జాణవులే నెర ‘జాన్వి’విలే

ఈవారం ఓటీటీలో విడుదలయ్యే చిత్రాలు/సిరీస్‌లు

Eenadu.net Home