ఐస్‌లాండ్‌ అగ్నిపర్వతం!

ఐస్‌లాండ్‌లో గ్రిండావిక్‌ సమీపంలో అగ్నిపర్వతం విస్ఫోటనం చెందుతుంది. ఈ నెల 16న రేక్‌జానెస్‌ ద్వీపకల్పంలో అగ్నిపర్వతం బద్ధలైంది. అప్పటి నుంచి దాని నుంచి లావాతో పాటు దట్టమైన పొగలు వ్యాపిస్తూనే ఉన్నాయి. ఆ చిత్రాలు చూద్దామా..

#eenadu

#eenadu

#eenadu

#eenadu

#eenadu

#eenadu

#eenadu

#eenadu

#eenadu

#eenadu

జిమ్‌.. జామ్‌..

చిత్రం చెప్పే విశేషాలు..(21-04-2024)

హైదరాబాద్‌ ఆటగాళ్ల సంబరాలు చూశారా!

Eenadu.net Home