ఈ పాట తప్పనిసరి...

#eenadu

This browser does not support the video element.

video:Pooja Hegde/instagram

బుజ్జి ప్రయాణమిది

‘కల్కి’లో మీకు ఏ పార్ట్‌ నచ్చిందో కామెంట్‌ చేయండి!

కోట్లల్లో వ్యూస్‌... లక్షల్లో లైకులు

Eenadu.net Home