2007 - 2024 టీ20 వరల్డ్‌కప్‌లో మనోళ్ల జెర్సీ చూశారా!

2024

2022

2021

2016

2014

2012

2010

2009

2007

సిక్సర్లే సిక్సర్లు... ఏ ఏడాది ఎన్ని కొట్టారంటే?

సిక్స్‌ల వర్షం... ఏ మైదానంలో ఎన్ని సిక్సర్లు బాదారంటే?

ఏ జట్టు, ఎన్ని బంతులు మిగిలి ఉండగా?

Eenadu.net Home