టాప్‌ 10 బెస్ట్‌ మ్యూజిక్‌ యాప్స్‌!(భారత్‌)

1. ఎంఐ మ్యూజిక్‌

డౌన్‌లోడ్స్‌ : 100కోట్లు +

Image: google Play store

2. స్పాటిఫై

డౌన్‌లోడ్స్‌: 100కోట్లు +

Image: google Play store

3. యూట్యూబ్‌ మ్యూజిక్‌

డౌన్‌లోడ్స్‌: 100కోట్లు +

Image: google Play store

4. రెస్సో మ్యూజిక్‌

డౌన్‌లోడ్స్‌: 10కోట్లు +

Image: google Play store

5. వింక్‌ మ్యూజిక్‌

డౌన్‌లోడ్స్‌: 10కోట్లు +

Image: google Play store

6. జియో సావన్‌

డౌన్‌లోడ్స్‌: 10కోట్లు +

Image: google Play store

7. గాన

డౌన్‌లోడ్స్‌: 10కోట్లు +

Image: google Play store

8. అమెజాన్‌ మ్యూజిక్‌

డౌన్‌లోడ్స్‌: 10కోట్లు +

Image: google Play store

9. హంగామా

డౌన్‌లోడ్స్‌: 5కోట్లు +

Image: google Play store

10. కోక్‌ స్టూడియో

డౌన్‌లోడ్స్‌: 10లక్షలు +

Image: google Play store

ఫొటోలో టెక్ట్స్‌నూ ట్రాన్స్‌లేట్ చేయొచ్చు

ఫోన్‌లో ఏ పార్ట్‌ ఎక్కడిదో తెలుసా..?

మీ పాస్‌వర్డ్‌ ఎంత స్ట్రాంగ్‌

Eenadu.net Home