టాప్‌ 10 ప్రపంచ కుబేరులు వీరే!

(Source: HURUN Global Rich)

1. బెర్నార్డ్ అర్నాల్ట్

సంపద: 202 బిలియన్‌ డాలర్స్‌

Image: RKC

2. ఎలాన్‌ మస్క్‌

సంపద: 157 బిలియన్‌ డాలర్స్‌

Image: RKC

3. బెర్ట్రాండ్ ప్యూచ్

సంపద: 134 బిలియన్‌ డాలర్స్‌

Image: RKC

4. జెఫ్‌ బెజోస్‌

సంపద: 118 బిలియన్‌ డాలర్స్‌

Image: RKC

5. వారెన్‌ బఫెట్‌

సంపద: 116 బిలియన్‌ డాలర్స్‌

Image: RKC

6. బిల్‌ గేట్స్‌

సంపద: 110 బిలియన్‌ డాలర్స్‌

Image: RKC

7. స్టీవ్‌ బల్మెర్‌

సంపద: 101 బిలియన్‌ డాలర్స్‌

Image: Twitter

8. లారీ ఎల్లిసన్‌

సంపద: 100 బిలియన్‌ డాలర్స్‌

Image: RKC

9. ముఖేశ్‌ అంబానీ

సంపద: 82 బిలియన్‌ డాలర్స్‌

Image: RKC

10. ఫ్రాంకోయిస్‌ బెటెన్‌కోర్ట్‌ మీయర్స్‌

సంపద: 80 బిలియన్‌ డాలర్స్‌

Image: RKC

జీవిత బీమాలో ఈ మార్పులు తెలుసా?

యాపిల్‌ని దాటేసిన ఎన్‌విడియా

సెన్సెక్స్‌ చరిత్రలో భారీ పతనాలివీ..

Eenadu.net Home